معنی و ترجمه کلمه get across به فارسی get across یعنی چه

get across


حالى کردن ،فهماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها