معنی و ترجمه کلمه get by به فارسی get by یعنی چه

get by


نگه دارى کردن ،ازشکست و يا حادثه جلوگيرى کردن ،پيش رفتن ،مخفيانه پيشروى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها