معنی و ترجمه کلمه get off to sleep به فارسی get off to sleep یعنی چه

get off to sleep


خواب رفتن ،خواب کردن ،خواباندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها