معنی و ترجمه کلمه get ready به فارسی get ready یعنی چه

get ready


اماده کردن ،اماده شدن ،حاضر کردن ،حاضر شدن
علوم مهندسى : حاضر کردن يا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها