معنی و ترجمه کلمه get the axe به فارسی get the axe یعنی چه

get the axe


ورزش : ناپديد شدن موج سوار زير اب با شکستن موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها