معنی و ترجمه کلمه get through به فارسی get through یعنی چه

get through


گذشتن از،به پايان رساندن ،گذراندن ،تمام کردن
علوم مهندسى : به پايان رساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها