معنی و ترجمه کلمه get to work به فارسی get to work یعنی چه

get to work


دست بکار زدن ،مشغول کار شويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها