معنی و ترجمه کلمه geum به فارسی geum یعنی چه

geum


( )avens(گ.ش ).بيخ شب بو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها