معنی و ترجمه کلمه gew-gaw به فارسی gew-gaw یعنی چه

gew-gaw


بازيچه ،اشياء قشنگ بى مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها