معنی و ترجمه کلمه gewgaw به فارسی gewgaw یعنی چه

gewgaw


بازيچه ،چيز قشنگ بى مصرف ،چيز جزئى ،چيز ناقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها