معنی و ترجمه کلمه geyser به فارسی geyser یعنی چه

geyser


ابگرمکن ،اب فشان ،چشمه اب گرم ،ابفشان ،چشمه ابگرم ،چشمه جوشان اب گرم و معدنى ،اتشفشان ،فوران تند وناگهانى داشتن يا کردن ،فوران کردن
علوم مهندسى : چشمه اب گرم
عمران : چشمه معدنى که اب گرم از ان فوران ميکند
معمارى : ابفشان
زيست شناسى : ابفشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها