معنی و ترجمه کلمه geyserite به فارسی geyserite یعنی چه

geyserite


نوعى سنگ سيليسى رسوبى ،ابفشانسنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها