معنی و ترجمه کلمه ghastful به فارسی ghastful یعنی چه

ghastful


)frightful(هولناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها