معنی و ترجمه کلمه gherkin به فارسی gherkin یعنی چه

gherkin


(گ.ش ).خيار ريز،خيار ترشى)cucumis anguria(


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها