معنی و ترجمه کلمه ghettoize به فارسی ghettoize یعنی چه

ghettoize


تبديل کردن به محله اقليت ها و فقرا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها