معنی و ترجمه کلمه ghost signals به فارسی ghost signals یعنی چه

ghost signals


علايم رادارى سرگردان
علوم نظامى : علايم رادارى بدون منبع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها