معنی و ترجمه کلمه gi به فارسی gi یعنی چه

gi


کامپيوتر : انجمن پردازش اطلاعات در المان غربى
ورزش : لباس دو تکه اى پنبه اى سبک جودو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها