معنی و ترجمه کلمه gibbingly به فارسی gibbingly یعنی چه

gibbingly


بطعنه واستهزاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها