معنی و ترجمه کلمه gibbous به فارسی gibbous یعنی چه

gibbous


برامده ،بر امده ،محدب ،گرده ماهى ،گوژپشت
علوم مهندسى : برامدگى
نجوم : تثليث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها