معنی و ترجمه کلمه gibbs free energy به فارسی gibbs free energy یعنی چه

gibbs free energy


شيمى : انرژى ازاد گيبس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها