معنی و ترجمه کلمه giblets به فارسی giblets یعنی چه

giblets


دل وجگروچينه دان وپاونوک بال غاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها