معنی و ترجمه کلمه gibus به فارسی gibus یعنی چه

gibus


کلاه نرمى که دراپرابرسرميگذارندبراى اينکه هرچه بران مشت بزنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها