معنی و ترجمه کلمه giffen good به فارسی giffen good یعنی چه

giffen good


کالاى گيفن
بازرگانى : نوعى کالاى پست که اثر درامدى ان بزرگتر از اثر جانشينى بوده و تقاضا با بالا رفتن قيمت افزايش مييابد منحنى تقاضا در مورد کالاى گيفن صعودى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها