معنی و ترجمه کلمه gift made for a consideration به فارسی gift made for a consideration یعنی چه

gift made for a consideration


قانون ـ فقه : هبه معوض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها