معنی و ترجمه کلمه gig-mill به فارسی gig-mill یعنی چه

gig-mill


ماشين خوابدارکردن پارچه ،کارخانه اى که پارچه رادران خوابدارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها