معنی و ترجمه کلمه gigantic building به فارسی gigantic building یعنی چه

gigantic building


ساختمان غول پيکر
عمران : ساختمان بسيار بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها