معنی و ترجمه کلمه gila monster به فارسی gila monster یعنی چه

gila monster


(ج.ش ).سوسمار قوى هيکل و بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها