معنی و ترجمه کلمه gilded youth به فارسی gilded youth یعنی چه

gilded youth


جوانان دولتمندکه بسبک روز زندگى ميکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها