معنی و ترجمه کلمه gill slit به فارسی gill slit یعنی چه

gill slit


شکاف دستگاه تنفس ماهى ،شکاف برانشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها