معنی و ترجمه کلمه gill-net به فارسی gill-net یعنی چه

gill-net


دامى که چون ماهى دران بيافتد،و بخواهد برگردد گوشش در ان ،گير کرده ماهى را گرفتار ميسازد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها