معنی و ترجمه کلمه gilled radiator به فارسی gilled radiator یعنی چه

gilled radiator


رادياتور پره دار
علوم مهندسى : رادياتور موجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها