معنی و ترجمه کلمه gillie به فارسی gillie یعنی چه

gillie


(درنواحى کوهستانى اسکاتلند)نوکر يکى ازروساى کوهستانى ،ملازم ،خادم ،پادويى کردن ،ghillie(،) gilly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها