معنی و ترجمه کلمه gilt-edged به فارسی gilt-edged یعنی چه

gilt-edged


لب طلايى ،بهترين ،مقدم ،ممتاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها