معنی و ترجمه کلمه gilt به فارسی gilt یعنی چه

gilt


مطلا،زراندود،طلايى ،اب طلا کارى
عمران : پوشش طلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها