معنی و ترجمه کلمه gimp به فارسی gimp یعنی چه

gimp


حمايل ،نوعى ريسمان ماهى گيرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها