معنی و ترجمه کلمه ginger beer به فارسی ginger beer یعنی چه

ginger beer


نوشابه شيرين گاز داريکه زنجبيل دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها