معنی و ترجمه کلمه gingerbread به فارسی gingerbread یعنی چه

gingerbread


نان زنجبيلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها