معنی و ترجمه کلمه gingivitis به فارسی gingivitis یعنی چه

gingivitis


(طب )اماس و التهاب لثه دندان ،ورم لثه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها