معنی و ترجمه کلمه ginglymus به فارسی ginglymus یعنی چه

ginglymus


مفصل لولايى ،بندلولايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها