معنی و ترجمه کلمه gipsy به فارسی gipsy یعنی چه

gipsy


گردونه دوار، )gypsy(کولى
علوم نظامى : گردونه هرزگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها