معنی و ترجمه کلمه girder به فارسی girder یعنی چه

girder


تير حمال ،تير مرکب ،تير افقى ،تير اهن ،شاه تير،شاهين ترازو
علوم مهندسى : شاه تير
معمارى : شاه تير
علوم دريايى : syn : pull

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها