معنی و ترجمه کلمه girl به فارسی girl یعنی چه

girl


دختربچه ،دوشيزه ،کلفت ،معشوقه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها