معنی و ترجمه کلمه girlie به فارسی girlie یعنی چه

girlie


)girly(دختر،دختر وار،دخترانه ،غيربالغ ،خام و بچگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها