معنی و ترجمه کلمه give a catch به فارسی give a catch یعنی چه

give a catch


ورزش : زدن ضربه اى که ممکن است بل گرفته شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها