معنی و ترجمه کلمه give a ring به فارسی give a ring یعنی چه

give a ring


زنگ زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها