معنی و ترجمه کلمه give a rub up to به فارسی give a rub up to یعنی چه

give a rub up to


پاک کردن ،خشک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها