معنی و ترجمه کلمه give away به فارسی give away یعنی چه

give away


ازدست دادن ،بخشيدن
علوم مهندسى : از دست دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها