معنی و ترجمه کلمه give birth to به فارسی give birth to یعنی چه

give birth to


زاييدن ،بوجود اوردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها