معنی و ترجمه کلمه give delivery به فارسی give delivery یعنی چه

give delivery


به قبض دادن
قانون ـ فقه : اقباض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها