معنی و ترجمه کلمه give one's vote to به فارسی give one's vote to یعنی چه

give one's vote to


قانون ـ فقه : به کسى راى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها